فراخوان دانشجویان: ۵ آذر «شنبه سیاه دانشگاه» و روز اعتراض به کشتار
دانشجویان هفت دانشگاه تهران از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی (ملی)، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در فراخوانی با...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.