بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در حمایت از بازی دوستانه با ایران

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )