یک مقام شرکت آب: فروردین ۱۴۰۰، کم بارش‌ترین فروردین ۵۳ سال اخیر بود
استان‌وایرـ محمدرضا خانیکی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران، گفته است که تهران کم بارش‌ترین فروردین‌ماه خود را در ۵۳ سال اخیر تجربه کرده است. روز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران به رسانه‌های ایران گفته است که بنا بر اطلاعات این شرکت، در بازه هفت‌ماه مهرماه ۱۳۹۹ تا فروردین ماه ۱۴۰۰، میزان کل بارش تهران، ۲۳۵...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.