منتشر شد: حقوق کارگران در ایران – خبرنامه شماره ۱۴
موضوع‌‌های عمده: سفره کارگران، دارو پیدا نمی‌شود، موج بیکاری، تداوم اعتراضات کارگری، بازنشستگان: حقوق ما را به دلار حساب کنید، اعتصاب کارگران هفت‌تپه و هپکو، اعتصاب فراگیر کارگران قراردادی صنعت نفت، سرکوب فعالیت‌های کارگری، کودکان کار، کولبران، اعدام، اتوبوس کارگران در جاده مرگ

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.