وزیر کشور: آمار تجاوز به زنان و دختران ایرانشهری واقعی نبوده است
وزیر کشور گفت آمار اعلام شده درباره حادثه تجاوز به دختران و زنان ایرانشهری واقعی نبوده است. وزارت کشور به موازات قوه قضائیه درباره این حادثه تحقیق کرده است اما جزئیات این "تحقیق مضاعف" هنوز اعلام نشده است.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.