پیش‌بینی نظرسنجی‌ها برای انتخابات اسرائیل چیست؟
در حالی که شهروندان اسرائیل خود را برای انتخابات آتی آماده می‌کنند، نشانی از پایان بن‌بست سیاسی‌ای که ماه‌هاست کشور را درگیر کرده، دیده نمی‌شود. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات می‌گویند دو رقیب اصلی پا به پای هم پیش می‌روند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.