ابراز نگرانی جامعه جهانی بهایی از محدودیت‌های تازه در صدور کارت ملی هوشمند در ایران
جامعه جهانی بهایی از آنچه افزایش آزار و اذیت مقامات حکومت ایران علیه پیروان این آئین خوانده از جمله محدودیت‌های تازه در دریافت کارت ملی هوشمند عمیقا ابراز نگرانی کرده است. بهائیان می‌گویند که سازمان ثبت‌ احوال کشور در ظرف چند ماه گذشته با حذف گزینه سایر ادیان در فرم‌‌های ثبت ‌نام کارت‌ ملی هوشمند، در عمل آنها را از دریافت این کارت محروم کرده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.