دانشجویان افغان در شهر ووهان چین: با کمبود مواد غذایی روبر هستیم
در شهر ووهان کشور چین، منبع شبوع ویروس جدید از نوع کرونا، ۵۵ دانشجوی افغان و دستکم پنج خانواده زندگی می‌کنند. دانشجویان افغان در تماس بی‌بی‌سی گفتند که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و سفارت افغانستان نیز تاکنون با آنان همکاری نکرده ‌است. سفیر افغانستان در چین نوشته که دانشجویان اگر کمکی نیاز داشتند با این سفارت در تماس شوند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.