کامیون‌داران نیز به صف اعتصابات فرانسه پیوستند
در حالی که اعتصابات به تغییر نظام بازنشستگی در فرانسه ادامه دارد، روز شنبه ۱۶ آذر ماه کامیون‌دارها نیز به خاطر طرح کاهش معافیت‌های مالیاتی برای سوخت گازوئیل، در بیش از ۱۰ منطقه فرانسه راه‌ها را بستند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.