تعداد ثبت نام داوطلبین انتخابات مجلس در تهران به ۲۸۴۰ نفر رسید
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تهران گفت: تا ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه روز پایانی ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۸۴۰ نفر در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده‌اند.

نظام ملکشاهی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تهران با حضور در محل ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، در جمع خبرنگاران، گفت :در حوزه انتخابیه تهران، تا ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه روز پایانی ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۸۴۰ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۷ درصد، ۴۷۰ نفر خانم و ۸۳ درصد، ۲۳۷۲ نفر هم آقا هستند.

وی افزود : در روز هفتم ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای، تا ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه که هنوز تعداد زیادی ثبت نامشان نهایی نشده، ۵۶۰ نفر ثبت نام نهایی کرده‌اند که از این تعداد ۱۷ درصد خانم، ۹۵ نفر و ۷۳ درصد، ۴۶۹ نفر نیز آقا هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تهران با اشاره به آمار داوطلبان اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، گفت : در دومین روز ثبت نام از داوطلبان میان دوره ای خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان تهران، ۳۱ نفر تا روز دوم ثبت نام کردند.

ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد : طبق آخرین آمار ۱۹ نفر نیز از اقلیت های دینی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده‌اند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.