آیا افزایش قیمت بنزین قانونی است؟
در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این دولت موظف شده بود تا بهای حامل‌های انرژی از جمله بنزین را تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۱۳۹۴ به صورت تدریجی به ۹۰ درصد بهای تحویل روی کشتی در خلیج فارس برساند. قانونی که هرگز اجرا نشد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.