وزارت امور خارجۀ فرانسه از شهروندان این کشور خواست از سفر به ایران پرهیز کنند
وزارت امور خارجۀ فرانسه از کلیۀ شهروندان این کشور که قصد سفر به ایران داشته باشند «قویاً» خواست در این باره تجدید نظر کنند و برنامۀ سفر به این کشور را «به زمان دیگری موکول» نمایند. در ارزیابی پیشین این وزارتخانه در ژوئیه گذشته، به شهروندان فرانسه توصیه شده بود «در صورت ممکن» سفر خود را به تعویق اندازند. از نظر دستگاه دیپلماسی فرانسه اینک خطرات مسافرت به ایران با توجه به رویدادهای...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.