دستگیری زم؛ پایان آمدنیوز؟
تعجب نباید کرد اگر پس از بسته شدن رسانه ای از جنس آمدنیوز، "آمدنیوزهای جدید" برای تصاحب مخاطبان میلیونی آن به فعالیت بپردازند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.