نظر هیئت تطبیق مجلس درباره قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها
هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نظرش درباره قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها را اعلام کرده است.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۱۷/۴/۹۸ تا ۱۷/۷/۹۸ از مجموع (۱۵۷) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۵۶) مصوبه عدم مغایر و (۱) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۶۵۰۹/ت ۶۶۹۷ هـ مورخ ۱۹/۴/۹۸ موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور »:

۱- بر‌اساس جدول ذیل بند الف، تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. در ردیف ۲۲، از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای ماده (۸) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و نیز پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار) تصریح شده است. از این رو، اولا – ردیف ۳ جدول ذیل ماده(۵) مصوبه که اجازه هزینه‌کرد از محل مذکور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای اجرای ماده (۱۱) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد.

ثانیا ردیف ۶ جدول مذکور مبنی بر اینکه پوشش بیمه اقشار خاص (شاغلان صنایع دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان ) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی می‌شود، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع دستی به جز قالیبافان، مغایر قانون است.

۲- نظر به جزء، ۱ بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که مقرر می‌دارد: دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند، بنابراین، ماده(۶) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیون‌‌های متشکل از چند وزیر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است.

این خبر حدود ۹ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.