انتخابات افغانستان؛ کارزارهای کم رونق
در افغانستان شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. نامزدان در آخرین روزها، تبلغات انتخاباتی را بیشتر کرده‌اند.
این خبر حدود ۲۷ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.