انتخابات افغانستان؛ کارزارهای کم رونق
در افغانستان شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. نامزدان در آخرین روزها، تبلغات انتخاباتی را بیشتر کرده‌اند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.