انتخابات افغانستان؛ کارزارهای کم رونق
در افغانستان شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. نامزدان در آخرین روزها، تبلغات انتخاباتی را بیشتر کرده‌اند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.