ویدیوی کودکان ایرانی در اینستاگرام فدراسیون جهانی والیبال
فدراسیون جهانی والیبال ویدیویی در اینستاگرامش منتشر کرده که در آن کودکانی در قائنات استان خراسان، در شمال شرقی ایران، مشغول بازی والیبال در خیابان هستند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.