قانون حفاظت از خاک اجرایی می‌شود: آلوده کردن و صادرات خاک ممنوع
قانون حفاظت از خاک در ایران آماده اجرا شده است. قانونی که سلاهای سال طول کشید تا به تصویب برسد

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.