'زندگی من و صدای جادویی احمد ظاهر در کابل امروز'
آسمان کبود و از میان انبوه عتیقه‌های خاطره آلود "کوچه مرغ‌ها" گذشتیم تا در کافه همیشگی رسیدیم و خود را با آتش چوب‌های سوخته کابل کم‌درخت گرم کردیم. کافه‌گگی مرغوب دردل شهر که گوشه آرامی است برای من و دوستانم.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.