نخست وزیر ژاپن با چه پیامی به دیدار مقامهای ایرانی رفته‌است؟
نخست وزیر ژاپن، در نشست خبری با رئیس جمهوری ایران گفته، می خواهد در جلوگیری از درگیری و افزایش تنش در منطقه، نقش حداکثری ایفا کند
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.