دعوت بحث برانگیز مقامات ایران: مردم بی‌حجابی را گزارش دهند
در تهران، دادسرای ارشاد از مردم خواسته اگر کشف حجاب، سرو مشروبات الکلی یا مراسم مختلط دیدند با پیامک خبر بدهند.
این خبر حدود ۱۱ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.