دعوت بحث برانگیز مقامات ایران: مردم بی‌حجابی را گزارش دهند
در تهران، دادسرای ارشاد از مردم خواسته اگر کشف حجاب، سرو مشروبات الکلی یا مراسم مختلط دیدند با پیامک خبر بدهند.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.