نقشه جهانی شبکه پیوند دهنده ریشه درختان تهیه شد
پژوهش ها نشان داده است که زیر هر جنگل و بیشه شبکه پیچیده ای از ریشه، قارچ ها و باکتری ها وجود دارد که در پیوند دادن درختان و سایر گیاهان به یکدیگر نقش دارد. به گفته دانشمندان تضعیف این شبکه در اثر گرمایش می تواند به این پدیده دامن بزند.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.