علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احضار شد
علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه که بهمن ماه سال گذشته با مرخصی درمانی از زندان بیرون آمده بود به دادسرای اوین احضار شد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.