وزیر عراقی: موضوع برق را سیاسی نکنید
با نزدیک شدن تابستان و فصل گرمای شدید در عراق، نگرانی از قطع برق به کابوسی بزرگ برای مردم و دولت تبدیل شده است. در این وضعیت وزیر نیروی دولت عراق هشدار می‌دهد که در شرایط تنش منطقه‌ای و بالا گرفتن دعوا میان تهران و واشنگتن، نباید پروندۀ برق را سیاسی  کرد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.