شرکت مقام‌های ایران و عربستان در کنفرانس ثبات و توسعه عراق
مقام های پارلمانی ایران و عربستان، دو رقیب منطقه ای که روابط دیپلماتیک ندارند، در یک کنفرانس اقتصادی و امنیتی در بغداد، پایتخت عراق، شرکت کرده اند.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.