شرکت‌کنندگان در نشست بین‌المجالس بر پشتیبانی از ثبات و تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق ﺗﺄکید کردند
نشست یک روزه بین‌المجالس ٧ کشور همسایه عراق که شنبه ۲٠ آوریل/ ۳۱ فروردین در بغداد با حضور رﺆسای مجلس و یا ﻫﻳﺄﺕ نمایندگی چندین کشور متخاصم برگزار شد، با انتشار بیانیه‌ای به پایان رسید. شرکت‌کنندگان در این نشست، در این بیانیه بر پشتیبانی از ثبات، تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق ﺗﺄکید کردند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.