برگزیت؛ اتحادیه اروپا به بریتانیا سه هفته مهلت داد
اتحادیه اروپا با درخواست ترزا می برای به تأخیر انداختن تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موافقت کرد.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.