روز جهانی زن: ایران یکی از ۵ کشور بیش از هم نابرابر جهان
ایران یکی از نابرابرترین کشورهای جهان در زمینۀ تساوی حقوق زنان و مردان و چگونگی مشارکت آنان در ادارۀ جامعه است و در رده بندی آخرین گزارش «همایش جهانی اقتصادی» که بر اساس آمار و داده‌های سال ٢٠١٧ تدارک دیده شده، در ردۀ ١٤٠ از ١٤٤ کشور مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. این چنین ایران، یکی از ۵ نابرابرترین کشورهای جهان در زمینۀ حقوق زنان و مشارکت آنان در امور اقتصادی و سیاسی و بهره وری از آموزش و خدمات بهداشت و پزشکی است. چهار کشور دیگر که ایران را در پائین‌ترین پله‌های این رده بندی همراهی می کنند، عبارتند از چاد، سوریه، پاکستان و یمن! ایسلند بر اساس این پژوهش، پرچم دار این رده بندی و برابرترین کشور جهان در این زمینه است.
این خبر حدود ۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.