دستور غنی به کارمندان دولت: ظرف یک هفته با خانواده برای رای‌دهی ثبت نام کنید
رئیس جمهوری افغانستان به همه‌ والی‌های افغانستان دستور داده تا از مامورین دولتی بخواهند ظرف یک هفته با خانواده‌های شان برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کنند. در ۶ روز گذشته که روند ثبت نام رای‌دهندگان آغاز شده بیش از ۱۱۳ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.