انقلاب ایران و مطبوعات فرانسه
مرور مطبوعات فرانسوی در روزهای منتهی به انقلاب گواه نگاه مثبت روزنامه نگاران فرانسوی از وقوع انقلاب دموکراتیک در ایران دارد.
این خبر حدود ۱۱ روز پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.