انقلاب ایران و مطبوعات فرانسه
مرور مطبوعات فرانسوی در روزهای منتهی به انقلاب گواه نگاه مثبت روزنامه نگاران فرانسوی از وقوع انقلاب دموکراتیک در ایران دارد.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.