ایران چه اهرم فشاری برای جلوگیری از شرکت کشورها در اجلاس لهستان دارد؟
وزیر امور خارجه ایران می‌گوید اینکه از آمریکا معاون اول رئیس جمهوری در نشست لهستان شرکت می کند نشان می‌دهد که اهداف و حرکت اولیه آمریکایی ها برای برگزاری این نشست به نتیجه نرسیده است.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.