تظاهرات صدها هزار ایتالیایی در اعتراض به سیاست اقتصادی دولت
دویست هزار نفر در رم بنا به دعوت اتحادیه‌های کارگری این کشور و برای بهبود وضع نابسامان اقتصادی تظاهرات کردند. تطا‌هرکنندگان از دولت پوپولیست این کشور خواستند برای مبارزه با فقر و بیکاری سرمایه‌گذاری کند.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.