آیا نگاه قوه قضائیه ایران به بهائیان تغییر می‌کند؟
یک دادگاه تجدید نظر در ایران در رسیدگی به پروندۀ شهروندی بهایی او را تبرئه کرده و گفته است که تبلیغ آیین بهایی به خودی خود "تبلیغ علیه نظام" محسوب نمی‌شود.‏
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.