جوانترین نماینده مجلس آمریکا: ترامپ نژادپرست است.
جوانترین نماینده مجلس آمریکا می‌گوید "شکی نیست" که رئیس جمهوری آمریکا نژادپرست است.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.