چرا وزارت کشاورزی نماینده ایران در کنفرانس شیوع زیستی است؟
دولت ایران می گوید تصمیم گرفته هیاتی از وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان نماینده اش در کنوانسیون جهانی تنوع زیستی تعیین کند.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.