باروری زنان در سراسر جهان کاهش چشمگیری یافته است
نتیجه پژوهشی در مورد روند افزایش جمعیت در جهان نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر، تعداد متوسط فرزندان یک زن در جهان به طرز چشمگیری کمتر شده است. شماری از کشورها با امکان کاهش جمعیت طی دهه‌های آینده روبرو هستند و برای ادامه رشد اقتصادی به مهاجرت از خارج نیاز خواهند داشت.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.