چرا جوانان آلمانی از کشور خود اندوهگین هستند؟
اقتصاد آلمان در حال شکوفایی است. نرخ بیکاری به کمترین میزان تاریخ خود نزدیک شده است. در اروپا و دیگر نقاط جهان، آلمان به عنوان نماد ثروت و کارآمدی شهرت دارد. پس چرا جوان‌های مرفه آلمانی نسبت به آینده‌شان بدبین هستند؟
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.