صد سال پیش در ایران چه خبر بود؛ صدای چکمه مردان مسلح در پرشیا
جنگ جهانی اول صد سال پیش در چنین روزهایی به پایان رسید. در یک مجموعه چهار قسمتی، به این می‌پردازیم که بر سر مردم ایران چه رفت؛ مردمی که ناخواسته گرفتار جنگ و اشغال قدرت‌های خارجی، بریتانیا، روسیه و عثمانی شده بودند، مردمی گرسنه و بی‌دفاع که باید شکم سربازان ارتش‌های اشغالگر را هم سیر می‌کردند.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.