مهاجرت افغان‌ها به کلکته؛ صد سال بعد از نگاه تصویر
مهاجرت افغان‌ها همیشه پر از داستانهای غم انگیز بوده، به ویژه در سال های اخیر که موج مهاجرت به اروپا جان صدها پناهجوی افغان را گرفت.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.