رقص ناشنوایان با زبان اشاره
گروه رقصنده های هاوس آو کریپ که یک گروه ناشنوا است تلاش دارد برداشتها از افراد معلول و ناشنوا را تغییر دهد.
این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.