جدایی بریتانیا از اروپا؛ راه‌پیمایی دهها هزار نفر از مخالفان برگزیت در لندن
امروز یکشنبه بیستم ماه اکتبر(۲۸ مهرماه) ده ها هزارتن از مردم لندن دست به راه‌پیمایی زدند و خواستار برگزاری همه‌پرسی دوم بر سرخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. این راه‌پیمایی پس از آن انجام می‌گیرد که مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا ظاهرا به بن‌بست برخورد کرده است.
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.