اعتصاب در حداقل سه شهر ایران در اعتراض به گرانی
براساس گزارش ها از چند شهر ایران، تعدادی از مغازه داران در اعتراض به موج گرانی و رکود بازار اعتصاب کرده اند.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.