شبکه های اجتماعی: "نوک کوه یخ" خشم از حکومت ایران
بخش مهمی از فضای تندی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد را نمی توان جز در قالب "فوران خشم علیه وضع موجود" تحلیل کرد.
این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.