بزرگترین مانور نظامی روسیه از جنگ سرد تاکنون
بزرگترین مانور نظامی روسیه در شرق سیبری در حال برگزاری است.
این خبر حدود ۷ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.