پیشنهادهای دبیر کل برای افزایش حضور سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی
اسراییل، گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره گزینه های پیشنهادی برای بهبود وضعیت فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی را رد کرده است.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.