دیدگاه| تحریم های تازه آمریکا چالش تازه‌ای برای رژیم به همراه می آورد
با توجه به این که رژیم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش عمده آن چه از اقتصاد مصیبت زده ایران مانده است را در کنترل دارند، دور جدید تحریم ها با ضایعات عمده ای برایشان همراه خواهد بود.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.