راهکارهای خاتمی "فاقد شهامت مدنی" و "متناقض‌" یا "راه‌گشا"؟
پانزده راهکار خاتمی برای برون رفت از بحران از یک سو با استقبال و از سوی دیگر با نقدی جانانه روبرو شد. پیشنهاد‌های او "متناقض" و "فاقد شهامت مدنی" هستند یا قدمی مثبت اما ناکافی؟
این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.