تلاش زنان تراجنسی پاکستان برای ورود به مجلس
چندین زن تراجنسیتی در پاکستان درصدد ورود به مجلس پاکستان هستند. اقلیت تراجنسیتی درجامعه بسیار محافظه‌کار پاکستان تحقیر و تمسخر می‌شود. آنها دیر‌زمانی است که مورد تبعیض گسترده قرار دارند و برای ابتدایی‌ترین نیاز‌هایشان مانند حق تحصیل، حق کار و درمان ناچارند به سختی بجنگند.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.