این هفته با پرگار؛ چرا جنگ ایران و عراق به درازا کشید؟
چرا جنگ ایران و عراق تا این حد به درازا کشید؟
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.