مستند 'جام زهر؛ فرصت‌های از دست رفته ایران در جنگ'
مستند "جام زهر؛ فرصت‌های از دست رفته ایران در جنگ"، به مرور مقاطعی از جنگ هشت ساله می‌پردازد که مقام‌های ایرانی، احتمالا از امکان تمام کردن جنگ در شرایطی متفاوت با زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ برخوردار بوده‌اند.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.