فرماندهان سرکوب در مصر مصونیت پیدا می کنند
قانون تازه به فرماندهان مورد نظر رییس جمهوری مصر اجازه می‌دهد در مناصب وزارتی کار کنند و در قبال هرگونه جرمی که در سرکوب‌های میان ژوییه ۲۰۱۳ تا ژوییه ۲۰۱۴ مرتکب شده‌اند مصونیت بگیرند.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.